آزفنداک
رنگین کمان پاداش کسانی است که تا آخرین قطره زیر باران می مانند ...

تاريخ : پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/٢٤

فرض کن حضرت مهدی(عج) به تو ظاهر گردد
ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی؟
باطنت هست پسندیده ی صاحب نظری؟
خانه ات لایق او هست که مهمان گردد؟
لقمه ات درخور او هست که  نزدش ببری
پول بی شبهه و سالم ز همه داراییت
داری آنقدر که یک هدیه برایش بخری؟
حاضری گوشی همراه تو را چِک بکند؟
با چنین شرط که در حافظه دستی نبری؟
واقفی بر عمل خویش تو پیش دگران؟
می توان گفت تو را شیعه ی إثناعشری؟

...

 

برای خواندن اشعار زیبای دیگر اینجا کلیک کنید ...</