آزفنداک

رنگین کمان پاداش کسانی است که تا آخرین قطره زیر باران می مانند ...

ISO 9001 & 19011

استاندارد ایزو  2008 : 9001  ؛ سیستمهای مدیریت کیفیت-الزامات (Quality Management Sistems-Requirements) و ممیزی داخلی 19011 ؛ رهنمودهایی برای ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی (Guidelines ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

ISO 9000

استاندارد ایزو  2005 : 9000  ؛ سیستمهای مدیریت کیفیت-مبانی و واژگان  (Quality Management Sistems-Fundamentals And Vocabulary) مبانی سیستمهای مدیریت کیفیت را تشریح و اصطلاحات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید
آذر 91
2 پست
بهمن 90
11 پست
دی 90
15 پست
آذر 90
60 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
9 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
22 پست
مهر 87
2 پست