نگاهی به واژگان مهندسی صنایع(قسمت اول)

حوزه های گوناگون علوم سرشارند از کلید واژگانی که دانستن انان دانش پژوهان را در جهت فهم هر چه بهتر آن مفاهیم یاری می رساند . مهندسی صنایع از این قاعده مستثنی نبوده و دایره واژگان وسیعی را به سبب وسعت حوزه های خویش دارا می باشد. از این رو به معرفی کلمات کلیدی در مباحث متنوع مهندسی صنایع خواهیم پرداخت.ترتیب جداول به شرح ذیل است:


جدول شماره یک : حوزه اقتصاد و هزینه یابی / جدول شماره دو : حوزه کیفیت/ جدول شماره سه : حوزه کنترل تولید و موجودیها / جدول شماره چهار : حوزه فناوری تولید / جدول شماره پنج : حوزه مدیریت / جدول شماره شش : حوزه فناوری اطلاعات / جدول شماره هفت : حوزه مدیریت پروژه / جدول شماره هشت : حوزه منابع انسانی/ جدول شماره نه : حوزه پژوهش در عملیات / جدول شماره ده : حوزه طرح ریزی/ جدول شماره یازده : حوزه ارزیابی کار وزمان


لازم به ذکر است که مطالب این بخش در دو قسمت ارائه می شود که قسمت اول آن شامل جداول یک تا سه می باشد.

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید...

/ 0 نظر / 29 بازدید