ISO 9000

استاندارد ایزو  2005 : 9000  ؛ سیستمهای مدیریت کیفیت-مبانی و واژگان 

(Quality Management Sistems-Fundamentals And Vocabulary)

مبانی سیستمهای مدیریت کیفیت را تشریح و اصطلاحات مربوط به سیستمهای مدیریت کیفیت را تعریف می کند .

* استاندارد فوق ، راهنما یا اسلید آموزشی و یا خلاصه استاندارد نیست ؛ بلکه متن کامل و اصلی استاندارد بین المللی می باشد که توسط موسسه استاندارد و تحقیق صنعتی ایران ترجمه شده است.

دانلود این استاندارد به زبان فارسی 

/ 0 نظر / 34 بازدید