نمونه سوال پیام نور درس اصول مدریریت و سازماندهی نیمسال اول 88-89 تا نیمسال دوم

دانلود نمونه سوال اصول مدیریت و سازماندهی شامل نیمسال اول 88-89 تا نیمسال دوم  90-89 (شامل 6 نمونه سوال پیام نور)

نمونه سوال اصول مدیریت و سازماندهی نیمسال اول 89-88
نمونه  سوال اصول مدیریت و سازماندهی نیمسال اول 90-89
نمونه سوال اصول مدیریت و سازماندهی نیمسال دوم 90-89
نمونه سوال اصول مدیریت و سازماندهی نیمسال دوم 89-88
نمونه سوال اصول مدیریت و سازماندهی نیمسال تابستان 89
نمونه سوال اصول مدیریت و سازماندهی نیمسال تابستان 90 همراه با پاسخنامه

برای دانلود کلیک کنید

/ 0 نظر / 20 بازدید