تشریح مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM

1) نتیجه گرایی

 سازمان سرامد به نتایجی دست می یابد که تمامی ذینفعان سازمان را مشعوف میکند دردنیای امروز تغییرات سریعی اتفاق می افتد و نیازها وانتظارات ذینفعان اغلب و بسرعت تغییر میکند.سازمان های سرآمد در پاسخ گویی به این نیازها و انتظارات متغیر چالاک و منعطف هستند . سازمان های سرامد ، نیازها و انتظارات ذینفعان خود را اندازه گیری کرده و از ان فراتر میروند ، تجارب و تصورات ذینفعان را نسبت به خوشان بر آورده میکنند و عملکرد دیگر سازما نها را در این خصوص ، مشاهده مینمایند .

 

جوایز کیفیت چه هستند ؟

چند سؤال و جواب …

 

برای مشاهده ی ادامه ی مطلب اینجا کلیک کنید ...

/ 0 نظر / 17 بازدید