یادش بخیر ...

سر مشق های " آب؛بابا " یادمان رفت

رسم نوشتن با قلم ها یادمان رفت

راه فرار از مشق های توی خانه

ای وای ننوشتیم آقا " را یادمان رفت

آن روزها را آنقدَر شوخی گرفتیم

جدّیت " تصمیم کبری " یادمان رفت

شعر " خدای مهربان " را حفظ کردیم

یادش بخیر اما خــدا را یادمان رفت

فردا چکاره میشوی " موضوع انشاء

ساده نوشتیم آنقدَر تا یادمان رفت

دیروز تکلیف " آب،بابا " بود و خط خورد

تکلیف فردا نان و بابا یادمان رفت ...

 

      

 

برای مشاهده ی بقیه عکس ها اینجا کلیک کنید ...

/ 0 نظر / 20 بازدید