ISO 14001 : 1996

استاندارد ISO 14001 : 1996  ؛ سیستم های مدیریت زیست محیطی-مشخصات

به همراه پیوست -راهنمای استفاده-

(Environmental Management Sistems - Specification)

 

* استاندارد فوق ، راهنما یا اسلید آموزشی و یا خلاصه استاندارد نیست ؛ بلکه متن کامل و اصلی استاندارد بین المللی می باشد که توسط موسسه استاندارد و تحقیق صنعتی ایران ترجمه شده است.

دانلود این استاندارد به زبان فارسی

/ 0 نظر / 28 بازدید