# ایزو_(iso)

ISO 9001 & 19011

استاندارد ایزو  2008 : 9001  ؛ سیستمهای مدیریت کیفیت-الزامات (Quality Management Sistems-Requirements) و ممیزی داخلی 19011 ؛ رهنمودهایی برای ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی (Guidelines ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید