# مدیریت_کییفیت

ISO 9001 & 19011

استاندارد ایزو  2008 : 9001  ؛ سیستمهای مدیریت کیفیت-الزامات (Quality Management Sistems-Requirements) و ممیزی داخلی 19011 ؛ رهنمودهایی برای ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی (Guidelines ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

ISO 9000

استاندارد ایزو  2005 : 9000  ؛ سیستمهای مدیریت کیفیت-مبانی و واژگان  (Quality Management Sistems-Fundamentals And Vocabulary) مبانی سیستمهای مدیریت کیفیت را تشریح و اصطلاحات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید